11.2. - Evropski dan številke 112


Evropski dan številke za klic v sili 112 je 11.2.

 

Zanimivosti:

- Slovenija je številko 112 uvedla že leta 1997 kot druga država v Evropi

- Številko za klic v 112 lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona v kateri koli državi Evropske unije, če potrebujemo pomoč gasilcev, nujno medicinsko ali veterinarsko pomoč, pomoč gorskih ali jamarskih reševalcev oziroma drugih reševalnih služb.

- Delovanje ter storitve številke so predpisane z direktivo Evropske unije. Vsi klici na številko za klic v sili 112 morajo namreč biti brezplačni, nanjo lahko pokličemo s stacionarnega ali mobilnega telefona oziroma pošljemo kratko sporočilo (SMS).

- V letu 2020 so v 13 ReCO centrih prejeli 514.653 klicev na številko 112

- Za vidnejše dosežke s področja delovanja in storitev številke smo do sedaj prejeli že tri nagrade. Že nekaj let je tako mogoč tekstovni klic na 112 preko sistema WAP, ki omogoča učinkovito in hitro pomoč predvsem gluhim in naglušnim.

- Od leta 2012 je mogoče priklicati pomoč z enostavnim kratkim sporočilom (SMS) poslanim na številko 112.

- Slovenija kot prva država v Evropski uniji omogoča tudi sprejem »eCall« klicev na območju cele države za vozila, ki že imajo vgrajene naprave za samodejno ali ročno proženje klicev v sili ob prometnih nesrečah. V prihodnje bo ta storitev imela še večji pomen, saj bodo vsa vozila, ki bodo izdelana po 1. januarju 2018, morala imeti tovarniško vgrajene naprave za »eCall« klic.

Operativno-komunikacijske naloge opazovanja, obveščanje in alarmiranja opravljajo 24 ur na dan, neprekinjeno 365 dni v letu Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) in 13 Regijskih centrov za obveščanje (ReCO), ki se odzivajo na klic v sili 112. Z delovanjem ReCO so vsem državljanom zagotovljeni dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev, predvsem gasilcev, ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

V 13 ReCO smo leta 2020 po zadnjih nerevidiranih podatkih prejeli 514.653 telefonskih klicev na pomoč (klicev na številko 112), kar je povprečno preko 1410 klicev na dan.

Povzeto po portalu gov.si in URSZR.

 

 

 


Zahvaljujemo se vam