Tečaj za vodjo enote


Usposabljanje se je pričelo z izbirnimi preizkusi. Namen preizkusov je bil preveriti potrebno znanje, ki obsega vsebine nižjih tečajev in zagotoviti, da imajo tečajniki potrebno znanje, za uspešno sledenje vsebinam na tečaju za vodjo enote. Izbirnih preizkusov se je udeležilo 17 kandidatov iz 8 društev med njimi tudi 3 ženske. Vsi so testiranje uspešno opravili. Kasneje je en kandidat odstopil od tečaja tako, da je na tečaju 16 kandidatov.

 Tečaj za vodjo enote obsega 113 pedagoških ur dejavnosti. Teoretičnemu delu, ki je razdeljen na 17 vsebinskih sklopov je namenjenih 68 pedagoških ur.

Za ilustracijo o kompleksnosti gasilskega dela naštevam vse učne sklope: Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, Organizacija gasilstva in pravne osnove, Požar in nevarne snovi, Razvrščanje, usposabljanje v gasilstvu, Osebnost gasilca, Zaščita telesa in dihal, Informatika, Elektrotehnika in varnost, Radijske in ostale zveze, Vozila in oprema, Tehnično reševanje, Gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo, Varstvo in zdravje gasilcev, Prva pomoč in Gasilska taktika.

Predavanjem so sledile praktične vaje v obsegu 44 pedagoških ur. Vsebine je podajalo 14 predavateljev iz domače gasilske zveze in sosednje regije. Praktične vaje pa so potekale ob 8 domačih inštruktorjih.

Na tečaju je zahtevana 60% prisotnost na teoretičnem delu in 90% prisotnost na praktičnem delu.

 Večinski del praktičnih vaj je namenjen področju gasilske taktike. V ta namen so inštruktorji pripravili vaje z realnimi scenariji, ki so vključevali različne vrste gasilskih intervencij kot na primer: dimniški požar, požar v enostanovanjskem objektu, požar v večnadstropnem večstanovanjskem objektu, prometno nesrečo s poškodovano osebo, prometno nesrečo z razlitjem nevarne snovi, požar osebnega vozila, požar v naravi in iskanje pogrešane osebe … Kandidati so se izmenjavali v vlogi vodje enote in ob pomoči inštruktorjev urili svoje veščine vodenja gasilskega oddelka, ki šteje 9 ali 10 gasilcev.

 Prvi decembrski vikend so tečajniki zaključili s praktičnimi vajami, za uspešen zaključek tečaja pa morajo opraviti še preverjanje znanja iz vseh vsebinskih sklopov. Pripraviti in zagovarjati morajo seminarsko nalogo pri vsebinskem sklopu Gasilska taktika ter uspešno opraviti zaključno teoretično in praktično preverjanje znanja v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu.

 Z uspešno opravljenimi obveznostmi bodo tečajniki pridobili čin nižji gasilski častnik in lahko prevzamejo vlogo poveljnika v nižje kategoriziranih enotah (društvih) ter druge funkcije vodenja v operativnem delovanju društva in gasilske zveze.


Zahvaljujemo se vam