Vaje vrvašev 02.05.2018


Pričeli smo ob 7. uri zjutraj v gasilskem domu, kjer je ekipa 9 članov najprej obnovila teoretično znanje. Ob 8.00 smo se odpravili na bližnji peskokop, kjer smo izvedli štiri zahtevnejše vaje.

Tema prve vaje je bilo reševanje ponesrečenca, ki je zaradi nepravilnega dela padel z vrha peskokopa in obvisel. Do ponesrečenca se je z vrvmi najprej spustil gasilec, ki je nudil nujno medicinsko pomoč, nato se je spustil še drugi reševalec, ki je ponesrečenca opremil z reševalnim pasom in ga vpel v svoj sistem vrvi. Ker je bil spust onemogočen, je preostala ekipa oba dvignila nazaj na vrh peskokopa.

Za drugo vajo je bilo potrebno ponesrečenca prestaviti iz ene strani peskokopa na drugo. Najprej smo s pomočjo manjše vrvice, ki smo jo vrgli preko peskokopa, potegnili glavne vrvi in jih fiksirali na bližnja drevesa, nato pa smo s pomočjo vlečnih vrvi potegnili ponesrečenca na drugo stran peskokopa.

Cilj tretje vaje je bil, da ponesrečenca v spremstvu gasilca varno spustimo z vrha peskokopa na tla. Ponesrečenca smo z nosili v vertikalnem položaju spustili do roba, kjer je spremljevalec pazil na prehod čez rob. Ko so bila nosila v celoti čez rob, smo jih prestavili v horizontalen položaj. Spremljevalec se je nato pripel na vrvi ki so spuščala nosila in se izpel iz svojih vrvi. Tako je ponesrečenca varno pospremil na tla.

Četrta vaja je bila namenjena reševanju kolesarja ki je zapeljal iz ceste in zdrsnil po strmem pobočju. Do ponesrečenca sta se spustila 2 gasilca ki sta nudila prvo pomoč, ostali pa so pripravili sistem na dvig. Tretji gasilec se je do ponesrečenca spustil z nosili, ki so bila varovana z vrvjo. Gasilci so ponesrečenca namestili v nosila in ga s pomočjo ekipe zgoraj potegnili nazaj na varno.

Pred vsako vajo je bila predstavljena tema vaje in pravilni postopki, po vsaki končani vaji pa je sledila analiza. Namen analize je bil pogovor o tem kakšen manever je bil izbran za reševanje, kakšne so prednosti in slabosti, ter seveda ocena izvedbe.

Fantje so bili na vsaki vaji varovani z vrvmi in pasovi, s tem so bili zavarovani pred nevarnostjo padca.

 

Z vajami smo zaključili ob 16. uri, potem pa smo še očistili in pospravili opremo.

 

 

Spisal:Dejan Strmole

Slike: Martin Gregorčič


Zahvaljujemo se vam