Nove moči v operativni enoti društva


GZ Ivančna Gorica je v letu 2019 izvedla dve temeljni usposabljanji - tečaj za operativnega ter tečaj za višjega gasilca.

 

Tečaj za višjega gasilca je uspešno zaključilo 31 tečajnikov iz 12 PGD. Usposabljanje je trajalo 47 teoretičnih in 45 praktičnih ur, namen usposabljanja pa je bilo gasilce naučiti vodenje skupine, poročanje nadrejenemu, izdajanje povelji podrejenim in ozavestiti vodje o odgovornosti za pravilno delo skupine kot celote. K tem ciljem so bile naravnane vse vsebine tako teoretičnega kot tudi praktičnega dela, ki je potekal  čez vikende. Ob koncu usposabljanja je tečajnike čakal tudi izpit s predsednikom ocenjevalne komisije, ki je bil delegiran s strani Gasilske zveze Slovenije.

Omenjeni tečaj so z našega društva opravili trije gasilci: Jurij, Aleš in Matic.

 

36 tečajnikov, prav tako iz 12 PGD, pa je uspešno opravili enega izmed najpomembnejših tečajev – tečaj za operativnega gasilca. Pod vodstvom predavateljev in inštruktorjev so opravili 57 teoretičnih ter 92 praktični ur, se usposobili za osnovno znanje, ki je nujno potrebno za operativnega gasilca ter si s činom gasilec izborili prostor v operativni enoti društva. Tudi njih je ob koncu tečaja čakal zaključni izpit, kjer so morali prikazati osvojeno teoretično in praktično znanje tudi s tečaja gasilec pripravnik, ki so ga opravljali leto pred tem.

Novi operativni gasilci so tako postali: Anamarija, Luka, Žiga M., Gal, Žiga K., Klemen, Kristjan.

 

Za zaključek usposabljanj v preteklem letu, pa je GZ Ivančna Gorica organizirala še slavnostno podelitev činov, ki je potekala 13. 2. 2020.

 

Čestitke vsem tečajnikom za vložen trud, energijo in pogum za opravljen tečaj!

 

Tekst: N. S.

Foto: Jan Hrovat in arhiv PGD Stična


Zahvaljujemo se vam