Dohodnina 2019


Člani prostovoljnega gasilskega društva Stična že od leta 1926 prostovoljno, kjerkoli in kadarkoli je potrebno opravljamo humano delo za pomoč ljudem v stiski, v boju z rdečim petelinom ter naravnimi in drugimi nesrečami.

Zakon o dohodnini od 1. januarja 2007 opredeljuje namenitev dela dohodnine za donacije. Zavezanci lahko namenijo del svoje dohodnine (do 0,5%) upravičencem za donacije med katerimi je tudi PGD Stična, ki se na nepridobiten način ukvarja s splošno koristnimi dejavnostmi.


Zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenijo: 0,1%, 0,2 %, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.

Zavezance za dohodnino prosimo, da se odločite nameniti 0,5% dohodnine Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stična.

To bo vaš dragocen prispevek za se uspešnejse delovanje in razvoj PGD Stična. Zagotavljamo vam, da bomo z vašimi donacijami ravnali nadvse gospodarno.

Če se boste odlocili za donacijo, je potrebno v priložena Zahteva za namenitev dela dohadnine, vpisati naziv PGD Stična, davčno stevilko in odstotek, ki ga namenjate drustvu:

 Ime oziroma naziv upravičenca

 Davčna številka  upravičenca

Odstotek (%)

Prostovoljno gasilsko društvo Stična

67191738

0,5

  • izpolnite obrazec na spletni strani eDavki ali
  • izpolnite pisni obrazec in ga nato odnesite ali pošljite na davčni urad.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve,s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta,za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davcni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.


Zahvaljujemo se vam