DAN ODPRTIH VRAT IN CELODNEVNO USPOSABLJANJE V PGD STIČNA


Dan oprtih vrat PGD Stična so pripravili v soboto, 4. 6. 2022 in sicer na parkirišču pred samostanom, po domače na »krogu«. Naš namen je bil prikazati opremo, navdušiti mlade in odrasle za gasilstvo in na ta način v svoje vrste zvabiti nove člane.
Za naše obiskovalce smo pripravili več zanimivih prizorišč. »Vrvaši« so postavil pravcati zip line, ki je bil namenjen našim najmlajšim obiskovalcem. Njim so bile namenjene tudi igre z vedrovko.
Odrasli udeleženci so se lahko z gasilniki gasili začetni požar, lahko preizkusili hidravlično in pnevmatsko orodje, ki ga gasilci uporabljamo pri posredovanju v tehničnih nesrečah. Pripravljeno smo imeli tudi delovno točko, kjer so lahko obiskovalci spoznali in izvajali temeljne postopke oživljanja. Naši veterani so izvedli tekmovalno vajo in poželi gromek aplavz.
»Na krogu« se je v treh urah zvrstilo mnogo ljudi, ki so si z zanimanjem ogledovali, nas spraševali in preizkušali gasilsko opremo ter se ob kavi in skoku, ki so ju pripravile naše članice, družili in poklepetali. Že s tem je bil naš namen dosežen.


Soboto, 18. 6. 2022 so namenili celodnevnem intenzivnem usposabljanju operativnih članov PGD Stična. Gasilci pokrivamo zelo široko področje operativnega delovanja. Za svoje delo potrebujemo različno specialno opremo. Da so intervencije varne in uspešne moramo poznavanje opreme in rokovanje z njo imeti v »malem prstu«.
Ob koordinaciji poveljnika smo člani poveljstva pripravili 6 delovnih točk.
V dopoldanskem času smo na 1. delovni točki ponovili osnovne vozle, navezave gasilskega orodja in opreme ter postavljanje in uporabo tridelnih raztegljivih lestev. Vstopi v prostor in prezračevanje zadimljenih prostorov so bili tema 2. delovne točke. Na 3. delovni točke smo se ukvarjali s tehnični posegi na vratih in oknih. Po vsaki točki je sledila kratka analiza.
Po kosilu smo nadaljevali z delom na 3 novih deloviščih. V časovnih presledkih smo se izmenjavali na delovni točkah, kjer smo ponovili porabo sredstev za stabilizacijo vozila, delo z dihalnimi aparati, uporabo črpalke za prečrpavanje nevarnih snovi, uporabo detektorja nevarnih plinov in se na koncu s pomočjo vrvne tehnike spustili iz stolpa.
V zadnjih dveh letih so bile iz vsem znanih razlogov naše aktivnosti na področju usposabljanja okrnjene, v nekem obdobju pa celo popolnoma prekinjene. Zato so nam tokratne vaje, poleg rednih vaj, prišle zelo prav, da smo obnovili in nadgradili naše znanje in usposobljenost.


Zahvaljujemo se vam